November 19th, 2014

moj lik

18.11.1918

karogs

Mīļie latvieši un Latvijas draugi! No sirds apsveicu jūs visus Latvijas Valsts Neatkarības svētkos! Latvija vienmēr paliks brīva un neatkarīga! Un neviens trakais briesmonis Sprīdīša augumā, neģēlis bez jelkādas tikumības izjūtas un slepkava bez mazākās līdzjūtības, ar tukšām nosprāgušās mencas acīm un plēsīgā seska purnu, kā arī savu iedomu jeb tumšu murgu apmātā lielā kaimiņtauta to nekad un nekādi nepagūs ar varu izmainīt. Nemūžam! Amen.
moj lik

Саксонская Государственная и Университетская библиотека Дрездена

chital'nyj zal

Несколько картинок из SLUB (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden), находящейся совсем недалеко от нашего института, куда и мне нередко доводится ходить ходить за книгами. Главный читальный зал -- выстотой в три этажа (нулевой и два подземных). Что мне особенно нравится, прямо там, в этом огромном и удобном зале, находятся собрания античной классики. Но вообще библиотека универсальная, хотя университет и называется формально Техническим. Работать там -- одно удовольствие. В каждом институте (т. е. на отдельных кафедрах) имеются, разумеется, и свои собственные собрания, являющиеся частью Университетской библиотеки, где также возможно работать.

Collapse )