March 27th, 2019

moj lik

О Водяном Демоне на санскритеНаписались на санскрите три шлоки, рассказывающие всё самое главное о Соросе, чьё имя (sārasa) в переводе с санскрита означает Водяного (досл. Озёрный или Прудный).

sārasabhūtadūṣaṇam.

sārasasya sadā vaktraṃ sarpasyāsyaṃ tu dṛśyate /
śvasyate dhūrtavaktreṇa krūraviṣeṇa hanyate //1//
vacāṃsi tasya bāṇā vai tanmanaś caiva tāmasam /
taddhanaṃ garhitaṃ loke lakṣaṇam tasya kaitavam //2//
svarūpaṃ tasya paiśācyaṃ rākṣasaṃ tasya darśanam /
rudhiraṃ bhojanaṃ tasya nārakaṃ tasya mandiram //3// Collapse )