May 12th, 2019

moj lik

Как поругались Шива и Парвати, или почему за помощью надо обращаться к богу БрахмеПредставляю вниманию интересующихся любопытную санскритскую строфу-благословение или молитву-пожелание (āśīrvāda) из поэтического сборника Джальханы "Суктимуктавали" (Ожерелье доброречений), приписываемую кашмирскому поэту 11 века Бильхане. Строфа написана изящным размером шардулавикридита ("игра тигра").

jātas te ʼdharakhaṇḍanāt paribhavaḥ kāpālikād amba yat,
tad brahmādiṣu kathyatām iti vaco bālyāc chiśau jalpati /
gaurīṃ pāṇiyugena ṣaṇmukhavaco roddhuṃ nirīkṣyākṣamām,
vailakṣyāc caturānanasya vadanāvṛttiś ciraṃ pātu vaḥ //
(sūktimuktāvalī, āśīrvādapaddhati Nr. 205, p. 35)
Collapse )