August 26th, 2019

moj lik

Об изучении и культивировании санскритаНаписал строфу об изучении санскрита (культивировани речи) размером мандакранта:

vāksaṃskāraḥ sa maṇikhananam parvatānāṃ guhāsu,
kṣoṇīkṣetreṣu kṛṣikaraṇenaiva nṝṇāṃ samaś ca /
vidyānādī tu paraparamā srotasīvātiśīghrā,
mandaṃ mandaṃ pracarati jano vāci satsaṃskṛtāyām //

Collapse )