September 19th, 2019

moj lik

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrateСочинил новую строфу на санскрите размером шардулавикридита:

syūtā vai śithilāś ca vāridhijale vṛddhā mahādvīpavat
tiryagyonibhavā ha kānanavane luptā atho hiṃsitāḥ /
loke ’smiñ janitās tu saṃskṛtagirā nābhāṣitāḥ kenacit
etasmin kalikāla āvṛtaguṇe tyaktāśināṃ jīvitam //

Collapse )