September 20th, 2019

moj lik

Об опасной игре тиграНедавно сочинил ещё одну санскритскую строфу размером шардулавикридита (игра тигра), в которой присутствуе некотоpoе количество поэтический украшений-аланкар разного рода, а также зашифровано название поэтического размера. Даю также рецитацию этой строфы в традиционном стиле:

śaṅkāśā ca vidhīyate khalu janānāṃ vai* śaśāṅkāśinām
śṛṅgārāc charaṇaṃ śaśāka śaśinaḥ sartuṃ ca bhāse śuce /
śīrye me śaradhāriṇas tu hṛdaye tīkṣṇaiḥ sṛkair vedhite
kāmasyaiva mayā vihāsavilayaṃ śārdūlavikrīḍitam //

Collapse )