November 21st, 2019

moj lik

Чем санскрит полезенСочинил строфу о санскрите, формирующем ум, размером шардулавикридита.

गीर्वाणास्त्वनुरागिनश्च परवाचीहैव विद्यावहाः
संस्कारेण विनिर्मिताश्च विबुधा ज्येष्ठा जना जानतः ।
तैर्देवैः परिरक्षिता बुधमता वाण्याश्च सारं तथा
भोगाशा वचसा हि तेषु विहिता बुद्धिश्च कल्या कृता ॥

gīrvāṇās tv anurāginaś ca paravācīhaiva vidyāvahāḥ
saṃskāreṇa vinirmitāś ca vibudhā jyeṣṭhā janā jānataḥ /
tair devaiḥ parirakṣitā budhamatā vāṇyāś ca sāraṃ tathā
bhogāśā vacasā hi teṣu vihitā buddhis ca kalyā kṛtā //

Collapse )