December 31st, 2020

moj lik

Стихи санскритские: 20.12.-31.12.2020Новое из написанного мною на санскрите и переведённого на разные языки:

कथा इमा याः कथिताश्च संश्रुता
भवेषु नो वा वितता मुखान्मुखम् ।
परम्परा ताभिरियं च संतता
कथा हि तन्त्रं न्विव जीवनाऽऽस्तरे ॥

kathā imā yāḥ kathitāś ca saṃśrutā
bhaveṣu no vā vitatā mukhān mukham /
paramparā tābhir iyaṃ ca saṃtatā
kathā hi tantraṃ nv iva jīvanāstare //Collapse )